Pelatihan Khidmah MIAS

Pelatihan Khidmah MIAS

Pelatihan Khidmah MIAS

DAUROH PELATIHAN KHIDMAH MA'HAD IHYA AS-SUNNAH (SELASA, 01 SEPTEMBER 2021)

Masa Khidmah merupakan masa pengabdian santri yang telah lulus kelas 12 yang dilakukan selama satu tahun. Dalam masa pengabdian tersebut, 

mereka memerankan tugas masing-masing. Ada yang berperan sebagai guru asrama, guru tahfidz, guru kelas, asisten wali kelas, maupun guru piket.

Untuk dapat menjalankan peran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka diperlukan bekal pengetahuan dan penyamaan persepsi bersama. Oleh 

karena itu kami mengadakan kegiatan pelatihan Khidmah sebagai usaha untuk membekali mereka dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan tersebut

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 September 2021, pemateri Ustadz Maman Suratman dengan tema kegiatan "Guru Bermutu, Pendidikan Maju".